เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

บ้านปางต้นผึ้ง ตั้งอยู่ใน ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย แรกเริ่มมีชาวเงี๊ยวเข้ามาทำการเกษตรเกี่ยวกับชา ตั้งแต่ พ.ศ.2417 และตั้งถิ่นฐานจนถึงปัจจุบันทีปประชากรทั้งหมด 197 คน 69 หลังคาเรือน ดอยป่าเมี้ยง : ชมพระอาทิตย์ยามเช้าบนดอยอันสวยงาม มีต้นไม้ร้อยปี ไร่เกษตรกรรม : เดินชมไร่ เกษตรกรรม สัมผัสชีวิตเกษตรกร ของดีที่ปางต้นผึ้ง มี เมี้ยง กาแฟ ใบชา มีโฮมสเตย์ สามารถพักค้างคืนสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม ติดต่อได้ที่ : 081-2311474, 061-2789417 คุณอารีรัตน์, 081-2311475 คุณนิตย์

วันที่ลงข่าว 2017-02-15


Copyright © อบต.แม่พริก 2014