เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ชร.2081 กว้าง 6 เมตร ยาว 1.580 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร บ้านสันจำปา ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

วันที่ลงข่าว 2015-10-01


Copyright © อบต.แม่พริก 2014