เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

นายสมคิด ฟูวงค์ กำนันตำบลแม่พริก,นายอุทัย ฟูวงค์ นายก อบต.แม่พริก,นายภูพิงศ์ สารพิพัฒน์ ปธ.สภาฯ ร่วมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผญบ.แพทย์,สารวัตร,สมาชิกสภา อบต.แม่พริก จนท.พนง.อบต.แม่พริก,ชุดชป.หมู่บ้านละ5นาย,อปพร.หมู่บ้านละ1นายและจิตรอาสาฯในตำบลแม่พริกกว่า100คน เข้าร่วมสกัดไฟป่าที่ลุกลามมาจากเขตติดต่อตำบลเจดีย์หลวงและขยายวงกว้างในเขตพื้นที่พิกัดห้วยลอของตำบลเเม่พริก การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยากลำบากเนื่องจากพื้นที่เป็นเขาสูงชัน แต่สามารถควบคุมไฟป่าได้ในที่สุดเวลาประมาณ14.30น.

วันที่ลงข่าว 2019-04-29


Copyright © อบต.แม่พริก 2014