เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลแม่สรวย และกู้ชีพกู้ภัยในอำเภอแม่สรวย ได้ร่วมซ้อมแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ขึ้น ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ได้ส่งทีมกู้ชีพกู้ภัย อบต.แม่พริก เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ด้วย

วันที่ลงข่าว 2019-04-11


Copyright © อบต.แม่พริก 2014